קריית החינוך יובלים

נתי ברק, מנהל קרית החינוך וחטיבה עליונה י` - י"ב

מנהל קרית החינוך וחטיבה עליונה י` - י"ב
רחוב יקותיאל אדם 19
חטיבה עליונה יובלים י`-י"ב

רוית דאי , מנהלת חטיבת ביניים

מנהלת חטיבת ביניים
רחוב מנחם בגין 99
חטיבת ביניים יובלים ז`-ט`

חטיבה עליונה יובלים י`-י"ב

מנהל קרית החינוך וחטיבה עליונה: נתי ברק

כתובת : רחוב יקותיאל אדם 19
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
03-5333563

 

חטיבת ביניים יובלים ז`-ט`
מנהלת חטיבה תחתונה : רוית דעי 

כתובת : רחוב מנחם בגין 99
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
03-5330469

אתר קרית החינוך

ערכים מובילים: כבוד ודיאלוג, אחריותיות, מצוינות

"לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו" (חוק חינוך ממלכתי)

הבסיס הערכי של ביה"ס מגדיר את דרכי ההתנהגות הראויה והמצופה מכל הבאים בשעריו. ערכים אלה מהווים כמעין מצפן המכוון את דרכו החינוכית של בית הספר, הן ברמה היום יומית, והן בשאיפה ובחזון לעתיד

כבוד ודיאלוג הכרחיים ליצירת אקלים בטוח, לתחושת מוגנות ולאמון בין קודקודי המשולש; תלמידים-הורים-מורים 

אחריותיות משמעותה פיתוח תחושת המסוגלות האישית והקניית הכלים והמיומנויות שכל תלמיד ומורה זקוק להם כדי ל"צמוח ולגדול"

מצוינות משמעותה הדרישה לעשות כמיטב היכולת, להתמקד בתהליך ולא רק בתוצאה, מתוך מטרה "לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות" (חוק חינוך ממלכתי).

ביטוי הדברים במעשה החינוכי: בית הספר שוקד על מתן מענה לכל קשת התלמידים, למתן תעודת בגרות מלאה לכל התלמידים, לפתח ולטפח את האפשרות לתעודות בגרות איכותיות ומצוינות, ולהצמחת תלמידים שיהפכו לאזרחים מעורבים, אכפתיים, תורמים, מובילים, ובעלי רצון לקחת אחריות בקהילה ובמדינה

תכניות חינוכיות פעילות בבית הספר

חינוך אישי 
כיתות ז`-ט` | משתתפים כל תלמידי החטיבה | תכנית רב שנתית

 • מהות התכנית: יצירת קשר אישי משמעותי וקרוב עם מחנך הכיתה תוך יצירת סביבה פדגוגית התומכת במימוש הפוטנציאל הטמון בכל תלמיד (מציאת אזור חוזק, טיפוחו, העצמה ותחושת ערך עצמי

PBL 
כיתות ז`-ח` | תכנית רב שנתית

 • מהות התכנית: במסגרת הלמ"פ התלמידים רוכשים ידע, מיומנויות, הרגלים המקנים את תפקידי הלומד במאה ה-21 ומסייעים ליצור אקלים לימודי אחר בכיתה
 • למ"פ היא שיטה בה כל תהליך הלמידה מאורגן סביב פרויקט – תוצר
 • התהליך מלווה בתמיכה מקצועית והנחייה של המכון לחינוך דמוקרטי

נחשון 
תכנית רב שנתית

 • מהות התכנית: פיתוח מנהיגות בקרב תלמידים מצטיינים
 • תכנית נחשון פועלת בחט"ב ובחט"ע ברחבי הארץ ויונקת את התפיסה הפדגוגית שלה מתכנית תלפיות
 • עיקר העבודה הוא על שלושה בסיסי כוח 

ספורט 
תכנית רב שנתית

 • מהות התכנית: מצוינות חינוכית ערכית וספורטיבית
 • הובלת התלמידים דרך נקודות חוזקה להצלחה

עיר ללא אלימות 
משתתפים כלל התלמידים

 • מהות התכנית: מטרת התכנית לצמצם אלימות והתנהגויות אנטי חברתיות בקהילה ובבתי ספר, תוך הדגשה של תפיסת המוגנות והצורך בהצבת גבולות, כדרך להתמודדות עם אלימות
 • במסגרת התכנית פועלת בביה"ס תכנית גשרים ויש בביה"ס רכזת מוגנות
 • מגוון פעילויות בנושאים רלוונטיים

מכון חדד 

 • מהות התכנית: ליווי פדגוגי ופיתוח מקצועי של צוות לשון והבעה וצוות מתמטיקה 

מצוינות בחירה
כיתות ז`-ח` | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: פיתוח מצוינות במגוון תחומים מחוץ לנושאים הקלאסיים של בית הספר כדי לייצר חשיפה לעולמות נוספים
 • "מצוינות גוררת מצוינות"

ניצוצות 
כיתות ט` | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: עמותת ניצוצות פעילה מתוך רצון ליצור אצל התלמידים מוטיבציה ויכולת לאתר עבורם פעילויות משמעותיות (ניצוצות) ולהפוך את מימושן לחלק מרכזי מחייהם הצעירים והבוגרים


עיר המח"ר 
כיתות ז` | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: לחיזוק וקידום מקצועות המדע והטכנולוגיה (מתמטיקה, חלל, רובוטיקה) ופיתוח אופק אקדמי-הנדסי

ג`רוזלם פוסט 
כיתות ז` | 20 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: שיפור מיומנויות השיח באנגלית והעשרת אוצר המילים

סייבר
כיתות ז` | 30 תלמידים משתתפים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: לימוד שפת אסמבלי במטרה לפתח יכולת להבין את שפת המחשב ולפתח משחקי מחשב 

תכנית ספייס 
כיתות ז` | משתתפים כלל התלמידים | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: תכנית לקידום והעצמה לתלמידים בעלי פערים לימודיים מרקע סוציו-אקונומי נמוך על ידי הוראה ותמיכה מעבר לשעות הלימודים 

שעור אחר 
כיתות ט` | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: לקדם, להעצים ולהרחיב את אופקיהם של תלמידים ממגוון אוכלוסיות, להעשיר את חוויותיהם הלימודיות, לפתח את חשיבתם הביקורתית ולאפשר להם להכיר דמויות לחיקוי ומקצועות חדשים

מתרגלים 
כיתות ז`-י"ב | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: תמיכה בהוראה דיפרנציאלית במתמטיקה ובאנגלית

מתנדבים בשנת שירות
תכנית שנתית

 • מהות התכנית: מסייעים ותורמים במסגרת התכנית החברתית-ערכית בבית הספר ויוצרים גשר בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי בעיר