רווחה חינוכית

סוניה סעדה, רכזת פרויקטים בחינוך

רכזת פרויקטים בחינוך

שעות קבלת קהל בתיאום מראש 
שעות קבלה טלפונית:

ימים א`-ה` 8:00 עד 16:00

היחידה לרווחה חינוכית מופעלת באמצעות צוותי היגוי, ומהווה את דרך הפעולה העיקרית של אגף שח"ר (שירותי חינוך ורווחה) במשרד החינוך ובמשרד התרבות, לשם קידום אוכלוסיות חלשות במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית. היחידה פועלת לחיזוק והטמעה של תכניות חינוכיות שיביאו להעלאת הרמה החינוכית וצמצום הפערים בגילאי א`–יב

 מטרות הרווחה החינוכית נגזרות ממטרות האגף

 • שיפור ההישגים הלימודים
 • הגדלת מספר הזכאים לתעודות בגרות ואיכות התעודות
 • הגדלת מספר התלמידים הפונים לחינוך גבוה והגדלת שיעורי ההצלחה בו
 • מניעת נשירה בחינוך בכל שלבי הגיל
 • הידוק הדימוי העצמי, טיפוח גאוות הישוב ומנהיגות מקומית
 • צמצום פערים חברתיים חינוכיים

השאלת ספרי לימודים

תכנית השאלת ספרי לימוד בבתי הספר המבוססת על חוק השאלת ספרי לימוד. 

רכישת ספרי הלימוד מהווה הוצאה גדולה ומשמעותית עבור כל משפחה. אנו מציעים להשתלב בפרויקט השאלת ספרי הלימוד שיופעל בבית הספר על פי הנחיות משרד החינוך. משמעות הפרויקט היא כי במקום הרכישה המסורתית האישית של ספרי הלימוד על ידי כל משפחה - יתבצע הליך של השאלת הספרים במסגרת הבית-ספרית והחזרתם בסוף השנה. 

הפרויקט נועד להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולאפשר לכל תלמיד להצטייד בסל מלא ועדכני של ספרים וחוברות לימוד תקינים בעלות מינימלית. 

לפרויקט יתרונות משמעותיים נוספים:

יציבות בתכנית הלימודים | הקטנת הפגיעה בסביבה | שוויון בין התלמידים | פיתוח תחושת אחריות לרכוש ולסביבה | גיבוש חברתי-קהילתי

תנאי הצטרפות לתכנית: מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית לבית הספר במצב תקין ושמיש, תשלום אגרת השאלה שנתית בסך של 280 ₪ לכיתות א-ט, ועלות של 320 ₪ לכיתו י`-י"ב. 
לאור ההצלחה בפרויקט השאלת ספרי לימוד, גם השנה עיריית אור יהודה תמשיך את פעילותה להפחתת הנטל הכלכלי בגין רכישת ספרי לימוד 

זהירות בדרכים

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך, אמון על החינוך לערכים חברתיים, תרבותיים ועל הוראת נושאי הדעת שבאחריותו. האגף מפעיל רכזי זה"ב בבתי הספר לקידום החינוך והוראת זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. 

לצורך הכשרת כוח אדם למקצועות אלו, מקיים האגף הכשרות סדירות למורי המקצוע ולרכזים וכן השתלמויות העצמה למורים ורכזים ותיקים. חלק מההשתלמויות נעשה בצורה מתוקשבת ברוח החינוך למאה 21.

האגף פועל להעמקת המודעות של התלמידים להתנהגות בטוחה ובטיחותית, להקניית ידע מקצועי, לפיתוח מיומנויות הנדרשות לתלמידים ולחינוך להקניית ערכים של אזרחות טובה. פעילות האגף מקיפה את כלל התלמידים במערכת החינוך בכל המגזרים. 

מטרת אגף זה"ב: 

 • טיפוח תרבות התנהגות בדרכים, חינוך ליחס של כבוד לחיי אדם ושאיפה למניעת תאונות דרכים ופגיעה בנפש וברכוש
 • לימוד והכשרת התלמידים בתחומי ידע עדכני ורלוונטי בנושאי זהירות ובטיחות בדרכים ואורח חיים בטוח תוך מתן כלים להבנת כללי התנהגות זהירה ובטוחה
 • טיפוח והעמקת המודעות, האחריות האישית של התלמידים והפחתה משמעותית של מעורבותם בתאונות
 • הטמעת החינוך לנגישות, תוך הגברת תחושות השייכות ושיתוף אנשים עם מוגבלויות בפעילות הבית ספרית הקניית ערכים של סובלנות, שמירה על זכויות הזולת, אחריות אישית, קדושת החיים, קבלת האחר ושמירת החוק

תכנית תה"ל להעצמה לימודית

 • כיתות י`-יב`
 • איתור תלמידים המתקשים וזקוקים לתגבורים על מנת להגיע לבגרות מלאה בסוף יב`
 • בניית קורסים לתגבור
 • מעקב אחר תוצאות
 • קשר רציף עם הגורמים המקצועיים המעבירים את הקורסים

שעות תרפיה הניתנות כשעות פרטניות וגם כקבוצות

 • השעות ניתנות כמענה רגשי לתלמידים שאינם פנויים ללמידה במטרה שישפרו את הציון במקצועות הלימוד בציון אחד לפחות
 • תגבור אנגלית- חיזוק וקידום תלמידים בשכבות ג עד ו`
 • השעות ניתנות בבתי הספר: סעדיה גאון, אורות ,אלונים, אור מנחם

תכנית מיל"ת-מסגרת יום לימודים תוספתית

 • תכנית של משרד החינוך המופעלת על ידי קרן רש"י ועוסקת בפעילות לימודית והעשרה תומכת למידה לקבוצה של עד 35 תלמידים
 • הארכת יום הלימודים הפורמאלי 4 פעמים בשבוע בכיתות א`-ו` בבתי ספר יסודיים, חט"ב וחט"ע
 • מטרת התכנית לספק מענה לימודי, רגשי וחברתי
 • התכנית ממומנת על ידי משרד החינוך, הרשות המקומית והורי התלמידים
 • התכנית עובדת כיום בבתי הספר אלונים, סעדיה גאון, אורות, אור מנחם, יובלים חט"ע

פר"ח - תכנית לאומית להשפעה חברתית

 • פר"ח מפעיל סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית
 • החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג
 • בבסיס המודל של פרח עומד הקשר האישי, שמעצים את שני הצדדים ומטפח לכידות וסובלנות בחברה הישראלית. בחירה נכונה של הילדים המועמדים לחונכות היא ללא ספק המפתח להצלחתה 
 • הסטודנטים מקבלים בתמורה לפעילותם, מלגת לימודים

צומחים יחד

 • חונכות אישית וקבוצתית לתלמידים מכל מיני שכבות של בתי ספר יסודי ועל יסודי, בתוך בתי הספר
 • התכנית קיימת בבתי הספר הממלכתיים והחרדיים
 • התכנית נותנת מענה לימודי ורגשי על כל רצף הגילאים א`-יב`

הדרך החדשה

 • תכנית " הדרך החדשה" הוקמה במטרה ליצור שילוב של בני הקהילה האתיופית בחברה הישראלית
 • במוסדות החינוך יעשה השילוב, באמצעות שיפור הישגים, התמדה ונתוני אקלים
 • בתכנית משתתפים בתי ספר תיכוניים בהם תלמידים בכיתות י`-יב`, הזקוקים לתמיכה באמצעות תכנית התערבות לימודית ורגשית על מנת להגיע להישגים המצופים

מפתחות

במסגרת החלטת ממשלת ישראל לצמצום פערים בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית, תוך שימת דגש על השתלבותם של אוכלוסיות שונות בפעילות בשעות הפנאי, גיבש משרד החינוך את תכנית "מפתחות"

 • מטרת התכנית לתת הזדמנות שווה לילדים מקהילת יוצאי אתיופיה להשתלב בחוגים מגוונים בהתאם לכישורים ולמשאלות שלהם וכפוף לחוגים שמציעה החברה למתנ"סים
 • התכנית מנהלת מערך חוגים המשלב ומחזק זהות, שייכות, רעות ומעורבות
 • התכנית מקיימת פעילות חברתית כחלק מנושא החוג, לפיתוח מיומנות חברתיות וגיבוש קבוצתי
 • אוכלוסיית היעד: תלמידים א`-ד`

Space

תכנית לשיפור הישגים לימודיים וחברתיים לבני הקהילה האתיופית בתוך חטיבת הביניים והתיכונים

תכנית מטרה

 • ניתוח התנהגות תלמידים והכוונה בהתאם
 • התכנית עובדת בחמישה בתי ספר ברמת מורים ותלמידים: אלונים, סביונים, אהוד מנור, שיזף , סעדיה גאון

פתחון לב – תכנית 7 

 • ליווי וטיפוח תלמידי אתגר עד אחרי צבא
 • בתיכון יובלים נבחרה כיתה אחת משכבה י` שתלווה על ידי צוות התכנית במשך שבע שנים

קרן קרב

תכנית קרב למעורבות בחינוך פועלת לשינוי חינוכי- חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פיתוח, יצירה, ניהול והפעלה של שיעורים ופעולות העשרה מגוונת התכנית פועלת בבתי ספר יסודיים ובפיקוח משרד החינוך

תחומי העשרה בבתי הספר היסודיים שאינם מופיעים ביום הלימודים הרגיל הכוללים:

 • גינה אקולוגית 
 • חברה ותרבות 
 • עולם מופלא
 • ארכיאולוגיה
 • חינוך מוזיקלי

מלגות חנה קזז

בקשות לסיוע כספי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים