רישום לתכנית מעגל צעירות אקטיביסטיות

האם עסקת בעבר בהתנדבות / פרויקט לשינוי או מנהיגות חברתית?
האם עסקת בעבר בהתנדבות / פרויקט לשינוי או מנהיגות חברתית?