תושבי העיר והמתגוררים בה זכאים לקבל תו חניה המקנה חניה ללא תשלום ברוב אזורי העיר, זאת בתנאי שהוא מוכר כך בתלוש הארנונה או בספח תעודת הזהות. תושב ושוכר דירה יכולים להגיש בקשה באתר, לסרוק ולהעביר את כל המסמכים הנדרשים ולקבל את התו בדואר לכתובת המגורים – ללא תשלום.

תעודת זהות - סריקה מלאה כולל ספח המעיד על כתובת עדכנית.

רישיון רכב - סריקה מלאה המראה את מספר רישוי הרכב ואת שם הבעלים באופן ברור.

חוזה שכירות - צילום דף ראשון ואחרון המציינים בבירור את שמות השוכר והמשכיר, כתובת הנכס ותקופת השכירות כולל חתימות. חשוב!!! במידה והרכב עבורו נדרש תו, אינו בבעלות תושב עיר, יש לצרף אישור מהמעסיק על שימוש ברכב על -ידי התושב. את האישור יש לסרוק לתיבה - אישור מחזיק רכב צהלי/עבודה

צירוף מסמכים