תושבי העיר והמתגוררים בה זכאים לקבל תו חניה המקנה חניה ללא תשלום ברוב אזורי העיר. תושב ושוכר יכולים להגיש בקשה באתר, לסרוק ולהעביר את כל המסמכים הנדרשים. שימו לב! התו הינו וירטואלי והוא נכנס למערכות תוך 48 שעות מרגע הוצאתו.

תעודת זהות - סריקה מלאה כולל ספח המעיד על כתובת עדכנית בעיר. רשיון רכב - סריקה מלאה המראה את מספר רישוי הרכב ואת שם הבעלים באופן ברור. בנוסף, יש לצרף חשבון ארנונה אחרון. 

חשוב!!! במידה והרכב עבורו נדרש תו, אינו בבעלות תושב עיר, יש לצרף אישור מהמעסיק (בחתימה וחותמת של קצין רכב / רואה חשבון / עורך דין) על שימוש ברכב על ידי התושב. את האישור יש לסרוק לתיבה - אישור מחזיק רכב צהלי/עבודה

צירוף מסמכים


 
אנא סמן