הצהרת בעל העסק

אני מצהיר בזאת כי לא ביצעתי כל שינוי או חידוש בבית העסק וכי התכניות שמסרתי למחלקת רישוי עסקים במעמד פתיחת תיק העסק לקבלת הרישיון / חידוש קודם של רישיון העסק, תואם לחלוטין את מבנה העסק

Browser not supported

הצהרת אדריכל מאשר

אני מצהיר בזאת כי תכנית העסק שנמסרה למחלקה לרישוי עסקים במעמד פתיחת הבקשה לרישיון העסק / חידוש קודם של רישיון העסק, תואם לחלוטין את מצב העסק

Browser not supported