האישור שיינתן יהיה תקף לעד 10 ימים החל מתאריך הצבת המכולה המצוין בבקשה.

לא תתאפשר הצבת מכולה ללא אישור בתוקף. האחריות על פינוי המכולה ושמירה על הניקיון באזור המכולה הינם באחריות מגיש הבקשה