כחלק מהיערכות העירונית לשעת חירום ומשבר, אנו קוראים לנשים וגברים כאחד, הרואים את עצמם כחלק בלתי נפרד מקהילה משותפת ומעורבת להגיע ולהתנדב בחירום, כמו בשגרה, מתוך כוונה לחזק את החוסן החברתי בעתות משבר ולסייע לתושבים ולרשות.

מין
מין
מקצוע:
מקצוע: (חובה) שדה חובה
בעל רשיון נהיגה
בעל רשיון נהיגה
בעל רכב
בעל רכב
העדפת התנדבות:
העדפת התנדבות:

לשאלות ולפרטים נוספים: שמחה כנרי, 052-8530058 רכזת התנדבות בשע"ח במחלקת משאבי קהילה באגף שח"ק