יש צורך להוריד את הקובץ המצורף בקישור זה, למלא באופן יסודי ולסרוק כאשר הטופס מלא וחתום על ידי עורך דין.
 

בעלי עסקים זכאים להנחה בדמי החניה לעובדי העסק שאינם תושבי העיר.

באתר זה ניתן להגיש את הבקשה לתווי חניה מוזלים לבית עסק, לסרוק ולהעביר את כל המסמכים הנדרשים כולל תצהיר החתום על ידי עורך דין.

קבלת התווים מותנה באישור הבקשה.

התווים המאושרים מהווים הרשאה לרכישת חניה חודשית מוזלת באפליקציות החניה פנגו וסלופארק. ההנחה ניתנת לרכב נושא תו שהופעל עבורו פנגו / סלופארק באזור העסק בלבד.

 
צירוף מסמכים
אנא סמן