ירידה משמעותית במספר הנפגעים בתאונות דרכים באור יהודה

בשבוע שעבר הוצגו נתוני תאונות הדרכים בעיר במסגרת הוועדה לבטיחות בדרכים. במהלך 2019 נפגעו 28 בני אדם לעומת 70 לפני שנתיים. העירייה משקיעה בפעולות בבתי הספר ובמועדוני הקשישים יחד עם מבצעי הסברה


תמונת הכתבה

נתוני תאונות הדרכים באור יהודה הוצגו בשבוע שעבר לסיכום שנת 2019 במסגרת הוועדה לבטיחות בדרכים בעירייה. את מקומה של ראש העיר, ליאת שוחט, מילאה סגניתה ימית קרקוקלי, שיחד עם מנכ"ל העירייה אלי אהרוני, ומנהלת אגף החינוך, דלילה אשכנזי, התבשרו ממנהל המרחב, דני רביד, על ירידה דרמטית בכמות תאונות הדרכים בעיר בשנים האחרונות.

מהנתונים עולה כי במהלך שנת 2019 התרחשו 25 תאונות דרכים, ירידה לעומת 2018 אז התרחשו 40 תאונות וב-2017 התרחשו 52 תאונות דרכים. במסגרת הנתונים מתברר כי התרחשו שתי תאונות קשות בעיר בשנה האחרונה לעומת 5 תאונות קשות ב-2018, 6 תאונות קשות ב-2017 ושבע תאונות קשות ב-2016.

גם במספרי התאונות הקלות חלה ירידה דרמטית עם 23 תאונות קלות במהלך כל שנת 2019 לעומת 35 ב-2018, 44 ב-2017 ו-37 בשנת 2016. כאשר בודקים את מספר הנפגעים בתאונות עולה כי בשנת 2019 נפגעו 28 בני אדם, לעומת 50 ב-2018 ו-70 ב-2017.

ישיבת הוועדה לבטיחות בדרכים

במהלך הישיבה, אותה ריכזה רכזת תחום הבטיחות בדרכים בעירייה, סוניה סעדה, הוצגו הפעילויות השונות שהתקיימו במוסדות החינוך ובמועדוני הקשישים במהלך כל השנה, וכן הוצגו פעילויות ההסברה שהתבצעו. כמו כן, עלו האתגרים שאיתם מתמודדת העירייה, הן התשתיתיים והן ההסברתיים, לקראת הפעילות בשנת 2020.

 

ראש העיר, ליאת שוחט: "נושא תאונות הדרכים נמצא על סדר יומינו ואני רואה חשיבות רבה בהרחבת הפעילות שלנו בנושא, הן בבתי הספר והן במועדוני האזרחים הבוגרים כדי לחדד בקרב ילדים ומבוגרים את הנושא, כל זאת יחד עם הרחבת פעולות ההסברה, בעיקר סביב נושא השימוש המסוכן בטלפונים ניידים תוך כדי נסיעה".