עיריית אור יהודה לוקחת חלק בתכנית חדשנית של האיחוד האירופי

מטרתה של התכנית, בה לוקחת חלק היחידה הסביבתית בעיריית אור יהודה בראשות נורית שולמן, היא להתמודד עם שינויי האקלים באמצעות קידום תכנית אב עירונית בנושא


תמונת הכתבה

עיריית אור יהודה לוקחת חלק בתכנית להתמודדות עם שינויי האקלים. היחידה הסביבתית בראשות נורית שולמן היא חלק מ-40 רשויות מקומיות בישראל שעוברות סדנה מטעם האיחוד האירופי ועוסקת בהיערכות והתמודדות עם העלייה המתמדת בצריכת משאבי האנרגיה, בין היתר באמצעות התייעלות וחיסכון באנרגיה, ייצור אנרגיה מתחדשת והגברת החוסן העירוני. את הסדנה מעבירה חברת "קרן אנרגיה".

 

התכנית הקרויה clima med היא חלק מהיערכות המדינה להתמודדות עם ההשלכות של שינויי האקלים, כל זאת לאור דו"ח של השירות המטאורולוגי מלפני מספר חודשים המצביע על כך שטמפרטורה בישראל צפויה לעלות ביותר מ-2 מעלות תוך 100 שנים, כשבמקביל עתידה לחול ירידה בכמות המשקעים, עלייה בשכיחות ועוצמת גלי החום ועלייה הדרגתית של פני הים התיכון.

יחד שומרים על הסביבה.jpe

את עיריית אור יהודה מייצגת בסדנה קסניה פדולייב, רכזת תעשיות ביחידה הסביבתית, כאשר לאחר הסדנה יוקם צוות בעירייה שיפעל לקידום תוכנית כוללנית בתחום האנרגיה. התכנית פועלת ביוזמת האיחוד האירופי ובמימונו ומופעלת על ידי עופר קרן ויונת שורץ מחברת קרן אנרגיה ומלווה על ידי משרד האנרגיה, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ומרכז השלטון המקומי. מטרת התכנית היא כאמור לפתח יכולות של הרשויות והובלתן להתחייבות ליעד הפחתה של פליטות גזי חממה ובניית תכנית אב עירונית להתמודדות עם משבר האקלים.