עיריית אור יהודה מובילה תכנית התחדשות עירונית גדולה לכל שכונות דרום העיר: סחל"ב, אור יום ואיילת השחר, דגניה-כצנלסון. התכנית מעניקה מענה לכ-2,200 דירות במבני מגורים ישנים, שתושביהן סובלים מרעש מטוסים ועד כה לא היו יכולים ליהנות מהתחדשות עירונית בשל מגבלות הבניה שסביב נתב"ג.

התכנית מקודמת במסלול ותמ"ל (ועדה למתחמים מועדפים לדיור) במסלול מהיר לאישור, וצפויה להיות מאושרת עד תחילת שנת 2023. התכנית תאשר הקמת שכונות מודרניות, במרכז העיר, שיכללו גינות ושבילים, בתי ספר ומוסדות חינוך, מבני מגורים בגבהים שונים, הכול בסביבת מגורים חדשה, נעימה ומותאמת אקוסטית לקרבה לנתב"ג.

במקביל לאישור התכנית, תושבים יוכלו להתארגן, לבחור עורכי דין שייצגו אותם ולבחור יזם. לאחר אישור התכנית, יזמים יוכלו לקדם הוצאת היתרי בניה ולהוציא פרויקטים מהכוח אל הפועל. חשוב להדגיש שאת התושבים הוותיקים מלווים יועצים חברתיים שמסייעים עבור התושבים לקדם את התכנית ולספק מענים לצרכים שעולים מהשטח. במסגרת התכנית, יוקצו לפרויקטים גם קרקעות משלימות – שהן שטחים בבעלות מדינת ישראל בתחומי העיר, שבהם ייבנו דירות נוספות שיבטיחו את ההיתכנות הכלכלית של הפרויקטים.

שכונות איילת השחר ואור יום צפויות לכלול 8 מתחמי פינוי בינוי, מהם 4 לאורך רחוב איילת השחר ו-4  לאורך רחוב אור יום.
הרחובות הנכללים במתחמים אלו הם: רח' איילת השחר – כל הרחוב, רח' אור יום – כל הרחוב, רח' אליהו סעדון 100-114, רח' הרב עובדיה יוסף – כל הרחוב, רח' יאיר שטרן – כל הרחוב, רח' יהדות קנדה 37-43.

השינויים המשמעותיים שהתכנית כוללת בשכונות אלו הם:
* יצירת רשת גינות ושבילי הולכי רגל בין מבני המגורים המתוכננים בשכונה.
* יצירת שדרה ירוקה לאורך רח' הרב עובדיה יוסף.
* חיבור רח' שטרן לרח' סעדון.
* מתן אפשרות להקמת מבני תעסוקה במקום מבני המגורים הקיימים בחלק משכונת איילת השחר (רח' שטרן, רח' איילת השחר מפינת רח' אור יום דרומה) היות ואיזור זה מצוי בתחום רעש שגם בתכנון החדש לא יהיה מתאים למגורים. 
* כמו כן, התכנית תייצר מנגנוני התחדשות עירונית גם עבור מבני המגורים בני 8 קומות הממוקמים ברח' אור יום וסעדון.

איך יוצרים קשר?

נתי רייכר, מנהל מינהלת התחדשות עירונית - 073-3388450, natir@or-ye.org.il ,054-6522192
יועצות חברתיות מטעם חברת גיאוקרטוגרפיה: סיון שריר-כהן  054-8969856  רנה פורסטני 054-8969846