עיריית אור יהודה מובילה תכנית התחדשות עירונית גדולה לכל שכונות דרום העיר: סחל"ב, אור יום ואיילת השחר, דגניה-כצנלסון. התכנית מעניקה מענה לכ-2,200 דירות במבני מגורים ישנים, שתושביהן סובלים מרעש מטוסים ועד כה לא היו יכולים ליהנות מהתחדשות עירונית בשל מגבלות הבניה שסביב נתב"ג.

התכנית מקודמת במסלול ותמ"ל (ועדה למתחמים מועדפים לדיור) במסלול מהיר לאישור, וצפויה להיות מאושרת עד תחילת שנת 2023. התכנית תאשר הקמת שכונות מודרניות, במרכז העיר, שיכללו גינות ושבילים, בתי ספר ומוסדות חינוך, מבני מגורים בגבהים שונים, הכול בסביבת מגורים חדשה, נעימה ומותאמת אקוסטית לקרבה לנתב"ג.

במקביל לאישור התכנית, תושבים יוכלו להתארגן, לבחור עורכי דין שייצגו אותם ולבחור יזם. לאחר אישור התכנית, יזמים יוכלו לקדם הוצאת היתרי בניה ולהוציא פרויקטים מהכוח אל הפועל. חשוב להדגיש שאת התושבים הוותיקים מלווים יועצים חברתיים שמסייעים עבור התושבים לקדם את התכנית ולספק מענים לצרכים שעולים מהשטח. במסגרת התכנית, יוקצו לפרויקטים גם קרקעות משלימות – שהן שטחים בבעלות מדינת ישראל בתחומי העיר, שבהם ייבנו דירות נוספות שיבטיחו את ההיתכנות הכלכלית של הפרויקטים.

שכונת דגניה-כצנלסון צפויה לכלול חמישה מתחמי פינוי בינוי. הרחובות הנכללים במתחמים אלו הם: רח' דגניה – כל הרחוב, רח' כצנלסון – כל הרחוב, רח' יהדות קנדה – זוגיים בלבד מס' 34-50, רח' ההסתדרות – זוגיים בלבד מס' 2-18. כמו כן שוק אבו-לבן נכלל בתכנית.

השינויים המשמעותיים שהתכנית כוללת בשכונה הם:

* הסדרת תוואי רח' כצנלסון ומיקומו מחדש ממזרח לגינה (במקום העיקול הקיים)
* יצירת שבילים ושדרות ירוקות בכיוון מזרח-מערב ובכלל זה לאורך רח' דגניה
* יצירת רחוב חדש שיחבר בין רח' כצנלסון לרח' יהדות קנדה

איך יוצרים קשר?

נתי רייכר, מנהל מינהלת התחדשות עירונית - 073-3388450, natir@or-ye.org.il ,054-6522192
יועצות חברתיות מטעם חברת גיאוקרטוגרפיה: סיון שריר-כהן  054-8969856  רנה פורסטני 054-8969846