הודעה בדבר השכרת דוכנים לרוכלות ערב יום העצמאות 2023. מידע טקסטואלי מתחת לתמונה.

הנחיות וסייגים להשכרת דוכנים

השכרת הדוכנים לרוכלות במתחם חגיגות ליל העצמאות יהיו בהתאם להנחיות הבאות למען שמירה על ביטחון הציבור ובריאותו, קיום סדר ופיקוח ומתן הזדמנות שווה לרוכלים:

פרטי עלות השכירות, אגרת רישוי ופיקדון:

1. העירייה תשכיר דוכנים לרוכלים לממכר מזון ולמכירת צעצועים במתחם חגיגות ליל העצמאות על בסיס כל הקודם זוכה
2. כל רוכל רשאי לשכור דוכן אחד בלבד
3. המבנה וגודל הדוכנים הינם אחידים וממוספרים
4. אגרת רישוי בסך 347 ש"ח
5. דמי שכירות דוכן, כולל אספקת חשמל, בסך 1,653 ש"ח
6. רוכל שישכור דוכן יהיה אחראי לתקינותו ושלמותו של הדוכן. דמי פיקדון בסך 300 ש"ח לכיסוי אחריות הרוכל לתקינות ושלמות הדוכן. הפיקדון יוחזר לרוכל עם החזרת הדוכן כשהוא תקין ושלם
7. אדם שהינו שכיר בעיריית אור יהודה, ב"נפגשים" מרכזים קהילתיים או בחברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה לא יוכל לשכור דוכן

הנחיות וסייגים להשכרת דוכנים:

1. השכרת הדוכנים מותנית בקבלת רישוי מהמחלקה לעסקים בעיריית אור יהודה. חל איסור מוחלט על הצבת דוכנים ללא קבלת רישיון
2. לא תותר הצבת דוכנים ברוכלות פרט לדוכנים שיוקצו
3. לא תתקבלנה בקשות ולא ינתן רישיון למכירת בשרים כלשהם, לרבות: בשרי בקר וצאן, עופות ודגים, למעט נקניקיות
4. חל איסור מוחלט על מכירת שתייה בבקבוקי זכוכית
5. חל איסור מוחלט להחזיק או להשתמש במיכלי גז למיניהם
6. על הרוכלים להישמע להוראות הפיקוח העירוני והתברואה
7. השרכת דוכן תתאפשר רק לתושבי אור יהודה בהצגת ת.ז. כמו כן, תתאפשר השכרת דוכנים לתושבי חוץ שמפעילים עסק באור יהודה
העובר על האמור לעיל צפוי לקנס וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מהוראות כל דין וכל רשות מוסמכת.

 

להסדרת השכרת דוכן יש לתאם תור בין התאריכים 12 עד 30 למרץ, 2023
בטלפון 073-3388331 / 050-8488331
לתיאום במשרדי המחלקה לעסקים ברחוב יוני נתניהו 4, בניין A, קומה 1