אזרחים ותיקים יקרים,

אנו מקבלים הרבה מאוד פניות בעקבות פרסומת של מפעל הפיס על רכישת מכשירי טאבלט לאזרחים ותיקים לטובת מיזם "מתחברים". 

חשוב לדעת! הליך קבלת המכשירים כרוך בהגשת קול קורא מטעם העירייה. העירייה תמלא את הקול הקורא, שבמסגרת יחולקו 7,000-5,000 מכשירים לאזרחים ותיקים בכל הארץ (!). מדובר במכשיר ייעודי לקבלת שיחות וידאו בלבד.

רק לאחר שמפעל הפיס יבצע תעדוף בין בקשות הרשויות השונות בהתאם למדרג הסוציואקונומי ונתונים נוספים כדי להכריע כמה מכשירים תקבל כל רשות (אם בכלל).

במידה והעירייה תקבל הקצאה של מכשירים, האגף לשירותים חברתיים וקהילתיים יעניק אותם בהתאם לקריטריונים.

אין צורך לפנות לאגף או למוקד העירוני בעניין בשלב זה.