תו חניה אורח הינו וירטואלי, ניתן לזמן קצוב ומאפשר חניה בכחול-לבן ללא הפעלת אמצעי חניה. שימו לב, השימוש בטופס הוא לעובדי עירייה בלבד!

שימו לב!

* מילוי טופס זה אינו מהווה אישור לקבלת תו האורח. אישור יימסר על ידי לשכת ראש העיר למייל שעבורו הוגשה הבקשה

* טופס הבקשה ימולא על ידי מנהלי העירייה בלבד

* חשוב למלא את כל השדות בטופס. יש למלא נתוני אמת בכל השדות בטופס

* קבלת אישור תו חנייה אורח מאפשר חניה בכחול-לבן בלבד, ואינו מתיר חניות אסורות אחרות (אדום-לבן, נכים, חניה על מעברי חציה וכדומה)

ללא סימנים ומקפים
יום בשבוע
יום בשבוע * שדה חובה
ניתן לבחור יום אחד או יותר. כמו כן, ניתן לסמן כל השבוע
סוג אורח
סוג אורח * שדה חובה
ללא סימנים ומקפים
Browser not supported