תו חניה אורח הינו וירטואלי, ניתן לזמן קצוב ומאפשר חניה בכחול-לבן ללא הפעלת אמצעי חניה. שימו לב, השימוש בטופס הוא לעובדי עירייה בלבד!

שימו לב!

* מילוי טופס זה אינו מהווה אישור לקבלת תו האורח. אישור יימסר על ידי לשכת ראש העיר למייל שעבורו הוגשה הבקשה

* טופס הבקשה ימולא על ידי מנהלי העירייה בלבד

* חשוב למלא את כל השדות בטופס. יש למלא נתוני אמת בכל השדות בטופס

* קבלת אישור תו חנייה אורח מאפשר חניה בכחול-לבן בלבד, ואינו מתיר חניות אסורות אחרות (אדום-לבן, נכים, חניה על מעברי חציה וכדומה)

ללא סימנים ומקפים
יום בשבוע
יום בשבוע (חובה) שדה חובה
ניתן לבחור יום אחד או יותר. כמו כן, ניתן לסמן כל השבוע
סוג אורח
סוג אורח (חובה) שדה חובה
ללא סימנים ומקפים
Browser not supported