הענקת תואר יקיר העיר אור יהודה

עיריית אור יהודה תעניק את אות יקיר העיר במהלך השנה הקרובה לדמויות בקהילה שתרמו תרומה יוצאת דופן לקידום העיר אור יהודה והתפתחותה, לקידום נושא מיוחד שהביא להעשרת החיים בעיר או להאדרת המוניטין שלה כעיר.

להלן הקריטריונים וההנחיות להגשת מועמדות לקבלת אות יקיר העיר:

* העיטורים יוענקו לאישים שגילם יהיה לפחות 60 שנה

* העיטורים יוענקו לאישים שעיקר פעילותם הציבורית הייתה באור יהודה, עשו בתוכה ו/או פעלו למענה

* העיטורים יוענקו לאישים שפעלו לטובת הקהילה בשלל תחומי החיים והם הינם בעלי תכונות ייחודיות שתרומתם לאור יהודה היא ממושכת ובכך הקרינו מאישיותם על העיר

* בקביעת האישים הזכאים לקבלת העיטור, תתחשב הוועדה, ככל האפשר, במרקם המיוחד של אוכלוסיית העיר ובתחומי העשייה השונים של המועמדים

העיטור לא יוענק ל:

* אנשים שנפטרו לפני המועד האחרון להגשת המועמדים

* נבחרי ציבור (שרים, חברי כנסת, חברי מועצה וכיו"ב) מכהנים

* עובדים מכהנים בעיריית אור יהודה, כולל חברות הבת העירוניות ("נפגשים", "מי שיקמה", "החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה" וכדומה)

* אנשים שקיבלו את אות יקיר העיר בעברם

את טופס הגשת המועמדות לעיטור יקיר אור יהודה ניתן למצוא באתר העירייה. יש להגיש את הטופס בצירוף ההמלצות הרלוונטיות באמצעות המייל eti@or-ye.org.il או בהגשה ידנית בעירייה לידי הגב' אתי חיו, מנהלת לשכת מנכ"ל, ברח' יוני נתניהו 4 (בניין A) - קומה 2. טלפון לבירורים - 073-3388221.

המועד האחרון להגשה: 31 בינואר 2022

שימו לב כי יש לצרף העתקים בלבד. חומר מקורי לא יוחזר. אין הוועדה מחויבת להשיב את החומרים שיוגשו.

פרטים נוספים נמצאים באתר האינטרנט העירוני - www.oryehuda.muni.il