תמר אלמוג, מנהלת המחלקה

רחוב יוני נתניהו 4, קומה 1

טלפון: 073-3388331

המחלקה אחראית על הסדרת תהליכי רישוי העסקים בעיר ובתוכם מתן סיוע וייעוץ מקצועי לפתיחת עסק חדש וקיצור הליכים בירוקרטיים. במקביל, המחלקה מבצעת מעקב שוטף אחר ניהולם התקין של כלל העסקים בעיר

תחומי אחריות:

  • פיקוח תברואתי בעסקים בעיר
  • ליווי מקצועי בפתיחת עסק חדש
  • אכיפת עסקים המנוהלים ללא רישיון עסק או מפירים תנאי הרישיון

 

פורטל רישוי עסקים של עיריית אור יהודה