האדם הוא יצור חברתי השייך לחברה במהותו, כשם שהחברה שייכת לו. מטרתו של האדם היא להרגיש שייך ובכך יבוא לידי ביטוי ברצון להיות מועיל ותורם, משמעותי ובעל צורך בגדילה וצמיחה.

מחלקת משאבי קהילה, באגף לשירותים חברתיים וקהילתיים, פועלת לקדם חוויה עירונית של שייכות, מעורבות, שותפות, ערבות הדדית וקהילתיות משגשגת.

עבודתה של מחלקת משאבי קהילה מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים העוסקים ברצף שבין פיתוח קהילתי, פיתוח שירותים ויצירת תשתיות מאפשרות.

מטרות ויעדי המחלקה

 • פיתוח קהילות גיאוגרפיות ופונקציונאליות עצמאיות תוך שיתוף ציבור.
 • פיתוח מעורבות חברתית של תושבי העיר.
 • ביסוס תשתית של פעילות קהילתית והתנדבותית בעיר.
 • פיתוח והרחבת השירותים הקהילתיים בעיר.
 • פיתוח תחום ההתנדבות בחירום בעיר.
 • הטמעת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בעבודת האגף ועם לקוחותיו.
 • שדרוג והתאמה של דרכי העבודה לעולם הטכנולוגי מחשובי.

תחומי אחריות

 • הכשרת והפעלת פעילים קהילתיים בעיר – פעילים קהילתיים מייצגים את הקהילה בשולחנות עגולים, מעלים את צרכי הקהילה לסדר היום ויוצרים שיתופי פעולה עם אגפי העירייה השונים.
 • התחדשות עירונית – הקמת מנהלות שיתוף תושבים בהתחדשות עירונית, סיוע בהתארגנות תושבים ופעולות הסברה שונות.
 • תכנית "אשת חיל" – תכנית ייחודית המפגישה נשים שבוחרות לצאת לדרך מקצועית חדשה ומעצימה.
 • התנדבות בחירום – ניהול מערך ההתנדבות בעיר בשעת חירום.
 • שי"ל בעוצמה – מתן מידע והכוונה במיצוי זכויות ללא עלות לתושבי העיר.
 • מערך התנדבות בחירום ובמשבר – הפעלת תשתית התנדבותית המספקת מענה לתושבים בעיתות חירום מקומי או ארצי ובשעת משבר אישי ומשפחתי. מחלקת משאבי קהילה פועלת ללא לאות בשגרה על מנת לייצר צוות מתנדבים מקצועי ויציב שיתפקד באירועי משבר וחירום.   
 • תרבות הדיור – החדרת מודעות אודות דרכי פעולה לשמירה על הרכוש והבית המשותף והקמת מיזמים לקידום השכנות הטובה בבניינים וטיפוח החיים המשותפים.