מנהלת הסכם גג

גלעד אורן, מנהל המנהלת

מנהל המנהלת
בית סלע רח` אריאל שרון 2, קומה שנייה
שעות קבלת קהל: בתיאום מראש

שעות קבלת קהל: 
בתיאום מראש

כתובת: רחוב יוני נתניהו 4, בניין A, קומה 1

טלפון לפניות ויצירת קשר: 
073-3388442

המנהלת אחראית על ניהול, פיקוח ותיאום עבור כל פעולות התכנון של הסכם הגג וביצועו, עד מועד מסירתו בפועל לידי העירייה

תחומי אחריות 

  •  ניהול ופיקוח על עבודות הפיתוח, לרבות תשתיות על, בשכונות הוותיקות והחדשות הוותיקות, ועל עבודות הבנייה הציבורית
  • מעקב ובקרה על יישום קיום הוראות הסכם הגג לעניין התחייבויות העירייה וביצוע העבודות הנדרשות, עמידה בלוחות זמנים בהתאם לחוזים
  • ריכוז, הכנת ובדיקת תיקי מכרזים לביצוע עבודות הפיתוח השונות, הוצאת מכרזים לקבלנים, לרבות קביעת הקבלן הזוכה, עריכת סיורי קבלים, ועוד
  • תאום וקביעת נהלי עבודה מול משרדי הממשלה השונים.
  • בניית תכניות וביצוע הכנות הנדרשות לשלב האכלוס של כל המתחמים הכלולים בהסכם הגג