החלה ההרשמה למעונות היום של נפגשים לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

שימו לב! ההרשמה למעונות נפגשים הפועלים בפיקוח וסבסוד משרד העבודה והרווחה באמצעות האינטרנט בלבד. ההרשמה בין התאריכים 2.2.22 - 24.2.22. ההרשמה לילדים אשר נולדו מה-1.1.2020.

מעונות נפגשים בפיקוח משרד העבודה והרווחה: מעון אניטה, מעון ללי, מעון סביונים, מעון ענבל ומעון רבין.

מעון בית בפארק - בפיקוח עירוני של נפגשים

בשל הנחיות משרד הבריאות, לא מתקיימת קבלת קהל ואין אפשרות להיכנס למעונות היום. הרישום למעונות היום המוכרים לשנת הלימודים תשפ"ג מתבצע ישירות באתר מעונות היום של משרד העבודה והרווחה, לאחר כניסה מאובטחת יוכל כל הורה לבחור עד 2 מעונות יום ולרשום אליהם את ילדיו. הורים לילדים שהרשמתם למעון אושרה, יופנו להמשך התהליך אצל מנהלת המעון וישלמו את דמי הרישום בהתאם.

לפרטים נוספים: 073-2827131, 073-2827132