כוח אדם

כוח אדם
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 18/2020 - מתכנן/ת סביבתי/ת, בודק/ת נושאי פומבי 09/06/2020 18/06/2020
מכרז מס' 19/2020 - רכז/ת פסולת ומיחזור פומבי 09/06/2020 18/06/2020
מכרז מס' 20/2020 - מנהל/ת מרכז השכלה היל"ה פומבי 09/06/2020 18/06/2020
מכרז מס' 21/2020 - עובד/ת נוער ביחידה לקידום נוער פומבי 09/06/2020 18/06/2020
מכרז מס' 22/2020 - מ"מ רכז/ת נוער רשותי פומבי 09/06/2020 18/06/2020
מכרז מס' 23/2020 - מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת למחלקה המשפטית פומבי 09/06/2020 18/06/2020
מכרז מס' 24/2020 - מידענ/ית תכנוני/ת - בודק/ת בקשות להיתרי בנייה פומבי 09/06/2020 18/06/2020
מכרז מס' 25/2020 - מנהל/ת מחלקת תברואה פומבי 09/06/2020 18/06/2020
מכרז מס' 6/2020 - מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה - הארכת מועד הגשה פומבי 28/01/2020 13/02/2020
מכרז מס' 11/2020 - עובד/ת סוציאלי/ת לפרויקט טיפולי הורים ילדים פומבי 28/01/2020 13/02/2020
מכרז מס' 16/2020 - עובד/ת נוער ביחידה לקידום נוער פומבי 28/01/2020 13/02/2020
מכרז מס' 17/2020 - מדריכ/ה ביחידה לקידום נוער במסגרת התכנית הלאומית "גשרים" פומבי 28/01/2020 13/02/2020
מכרז מס' 18/2020 - פקח/ית עירוני/ת פומבי 28/01/2020 13/02/2020
מכרז מס' 7/2020 - עובד/ת סוציאלי/ת מיון ואבחון - אינטייק פומבי 12/01/2020 28/01/2020
מכרז מס' 8/2020 - תובע/ת לוועדה המקומית לתכנון ובניה במחלקה המשפטית פומבי 12/01/2020 20/02/2020
מכרז מס' 9/2020 - מנהל/ת אגף תרבות ואירועים עירוניים פומבי 12/01/2020 28/01/2020
מכרז מס' 10/2020 - מדריכה לבית החם לנערות פומבי 12/01/2020 28/01/2020
מכרז מס' 1/2020 - רכז/ת מדיה ותקשורת פומבי 01/01/2020 16/01/2020
מכרז מס' 2/2020 - רכז/ת נוער רשותי/ת פומבי 01/01/2020 16/01/2020
מכרז מס' 3/2020 - מנהל/ת התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 פומבי 01/01/2020 16/01/2020
מכרז מס' 4/2020 - מנהל/ת יחידת פיקוח על הבנייה בוועדה המקומית פומבי 01/01/2020 16/01/2020
מכרז מס' 5/2020 - עובד/ת סוציאלי/ת למניעת התעמרות בקשישים פומבי 01/01/2020 16/01/2020
מכרז מס' 6/2020 - מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה פומבי 01/01/2020 16/01/2020
מכרז מס' 64/2019 - מידענ/ית תכנוני/ת פומבי 17/11/2019 28/11/2019
מכרז מס' 65/2019 - בודק/ת בקשות להיתרי בנייה פומבי 17/11/2019 28/11/2019
מכרז מס' 66/2019 - מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה פומבי 17/11/2019 28/11/2019
מכרז מס' 67/2019 - אחראי/ת תחנה לטיפול משפחתי וזוגי פומבי 17/11/2019 28/11/2019
מכרז מס' 68/2019 - עו"ס איתור והכוון לצעירים פומבי 17/11/2019 28/11/2019
מכרז מס' 69/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת קהילתית פומבי 17/11/2019 28/11/2019
מכרז מס' 61/2019 - רכז/ת המחלקה להיטלי פיתוח והשבחה פומבי 29/10/2019 12/11/2019
מכרז מס' 62/2019 - פקח/ית מסייע/ת פומבי 29/10/2019 12/11/2019
מכרז מס' 63/2019 - פקח/ית עירוני/ת פומבי 29/10/2019 12/11/2019
מכרז פומבי לתפקיד מנכ"ל/ית החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ ("החברה הכלכלית") פומבי 24/10/2019 10/11/2019
מכרז מס' 59/2019 - רכז/ת נוער רשותי/ת פומבי 24/10/2019 10/11/2019
מכרז מס' 60/2019 - מנהל/ת אגף תפעול ושפ"ע פומבי 24/10/2019 10/11/2019
מכרז מס' 57/2019 - מפקח/ת תכנון ובנייה פומבי 04/09/2019 22/09/2019
מכרז מס' 58/2019 - עובדים ביחידה לקידום נוער פומבי 04/09/2019 22/09/2019
מכרז מס' 50/2019 - מנהל/ת אגף שירותי חירום וביטחון פומבי 29/08/2019 15/09/2019
מכרז מס' 51/2019 - מדריכה לבית החם לנערות פומבי 29/08/2019 15/09/2019
מכרז מס' 52/2019 - עובד/ת איתור והכוון לצעירים פומבי 29/08/2019 15/09/2019
מכרז מס' 53/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת פומבי 29/08/2019 15/09/2019
מכרז מס' 54/2019 - פסיכולוג/ית מתמחה/מומחה פומבי 29/08/2019 15/09/2019
מכרז מס' 55/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול משפחתי זוגי פומבי 29/08/2019 15/09/2019
מכרז מס' 42/2019 - רכז/ת כ"א מורים פומבי 20/08/2019 03/09/2019
מכרז מס' 43/2019 - מנהל/ת מחלקת רישוי בנייה פומבי 20/08/2019 03/09/2019
מכרז מס' 44/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת לתחום צרכים מיוחדים פומבי 20/08/2019 03/09/2019
מכרז מס' 45/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת למניעת התעמרות בקשישים פומבי 20/08/2019 03/09/2019
מכרז מס' 46/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת בתחום הקשישים פומבי 20/08/2019 03/09/2019
מכרז מס' 47/2019 - רכז/ת תעסוקה למרכז עוצמה פומבי 20/08/2019 03/09/2019
מכרז מס' 48/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת לנושא מיצוי זכויות פומבי 20/08/2019 03/09/2019
מכרז מס' 49/2019 - פסיכולוג/ית מתמחה/מומחה פומבי 20/08/2019 03/09/2019
מכרז מס' 35/2019 - פקח/ית עירוני/ת פומבי 23/07/2019 07/08/2019
מכרז מס' 36/2019 - פסיכולוג/ית מתמחה/מומחה פומבי 23/07/2019 07/08/2019
מכרז מס' 37/2019 - רכז/ת נוכחות במשאבי אנוש פומבי 23/07/2019 07/08/2019
מכרז מס' 38/2019 - רכז/ת תעשיות ליחידה הסביבתית פומבי 23/07/2019 07/08/2019
מכרז מס' 39/2019 - פקח/ית מסייע/ת פומבי 23/07/2019 07/08/2019
מכרז מס' 40/2019 - מדריכ/ה ביחידה לקידום נוער פומבי 23/07/2019 07/08/2019
מכרז מס' 41/2019 - מדריכ/ה ביחידה לקידום נוער במסגרת התכנית הלאומית "גשרים" פומבי 23/07/2019 07/08/2019
מכרז מס' 25/2019 - מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת למחלקה המשפטית פומבי 01/07/2019 08/07/2019
מכרז מס' 27/2019 - רכז/ת המחלקה להיטלי פיתוח והשבחה פומבי 26/06/2019 14/07/2019
מכרז מס' 28/2019 - מידענ/ית תכנוני/ת פומבי 26/06/2019 14/07/2019
מכרז מס' 29/2019 - מפקח/ת תכנון ובנייה פומבי 26/06/2019 14/07/2019
מכרז מס' 30/2019 - מנהל/ת יחידת נוער ברשות פומבי 26/06/2019 14/07/2019
מכרז מס' 24/2019 - עו"ד למחלקה המשפטית פומבי 03/06/2019 20/06/2019
מכרז מס' 26/2019 - מנהל/ת מרכז השכלה היל"ה פומבי 03/06/2019 20/06/2019
מכרז מס' 23/2019 - מנהל/ת היחידה לצרכים מיוחדים וטיפול בפרט פומבי 23/05/2019 12/06/2019
מכרז מס' 19/2019 - מנהל/ת יחידת פיקוח על הבנייה בוועדה המקומית פומבי 14/05/2019 31/05/2019
מכרז מס' 20/2019 - מפקח/ת תכנון ובנייה פומבי 14/05/2019 31/05/2019
מכרז מס' 21/2019 - רכז/ת סטודנטים פומבי 14/05/2019 31/05/2019
מכרז מס' 22/2019 - חשמלאי/ת פומבי 14/05/2019 31/05/2019
מכרז מס' 1/2019 של לשכת הרבנות והמועצה הדתית - בלנית-מנקה למקווה יוסף חיים-באר שושנה פומבי 30/04/2019 07/05/2019
מכרז מס' 16/2019 - מנהל/ת אגף תפעול ושפ"ע פומבי 16/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 17/2019 - מנהל/ת מחלקת רישוי בנייה פומבי 16/04/2019 30/04/2019
מכרז מס' 18/2019 - פקח/ית מסייע/ת פומבי 16/04/2019 30/04/2019

חזור למכרזים פעילים